Volkstelling 1795 Vriezenveen                
Blz. Nr. Namen van de hoofden der Huijsgesinnen met derzelver Bedrijf pID ? Namen der perzoonen in ider Huijsgesin die opgave gedaan hebben pID   t getal der menschen in dit huijsgesin bevindende in woorden t zelfde getal in cijffers Opmerking
1 1 Schotjannes, schipper 12466   Schotjannes     een 1  
1 2 Albert Berkhof, timmerman 10005   Albert Berkhof     vier 4  
1 3 Wiger Berkhof, schipper 12469   Wiger Berkhof     veijve 5  
1 4 Gielink Gerrits, schipper 10562   De huijsvrouw van Gielink Gerrits     drie 3  
1 5 Jan Mullink, weever   Jan Mullink     drie 3  
1 6 Jannes Weyteman, schipper 12833   Jannes Weijteman     veijve 5  
1 7 Albert Gerrits, schipper 9478   Albert Gerrits     veijve 5  
1 8 Hind. Berkhof, boer 9445   Diena Berkhof     veijve 5  
1 9 Derk Jansen, boer 19699   Janna Jansen     viere 4  
2 1 Jannes Boesschen, koopman 11207   opgaave de huisvrouw van Jannes Boesschen     vieve 5  
2 2 Hinderik Mullink, boer 11515   de huisvrouw van Hinderik Mullink     vief 5  
2 3 Mannes Boesschen, boer 15242   de huisvrouw van Mannes Boesschen     vier 4  
2 4 Weduwe Freederik Jansen, boerin 11191   weduwe Freederik Jansen     drie 3  
2 5 Jannes Freederik, boer 11197   Jannes Freederik     drie 3  
2 6 Mannes Egbers, boer 11959   Mannes Egbers     seven 7  
2 7 Hinderik Kolthof, daghuir (dagloner) 12299 ? de huisvrouw van Hinderik Kolthof     zes 6  
2 8 Jannes Brosschot, daghuir 44327   de huisvrouw van Jannes Brosschot     drie 3  
2 9 Gerrit Klaasen, schipper 11889   de huisvrouw van Gerrit Klaasen     vief 5  
2 10 Jan Beerens Braamer, boer 16502   Jan Braamer     drie 3  
2 11 Freederik Tuttertien, boer 1614   de huisvrouw van Freederik Tuttertien     acht 8  
2 12 Jan Hinderiks, boer 3572   de huisvrouw van Jan Hinderiks     zes 6  
2 13 Jan Luickas, daghuier   Jan Lucas     drie 3  
2 14 Jan Freederik, daghuir 1967   Jan Freederik     viefe 5  
3 1 Derk Jaspers, schipper 10797   Derk Jaspers     zeeven 7  
3 2 Jannes Jacob, boer 10874   de dochter Joohanna Jansen     vier 4  
3 3 Freederik Hinderiks, boer 845   Freederik Hinderiks     neegen 9  
3 4 Berent Hoff, schipper 7741   Berent Hoff     vief 5  
3 5 Jannes Braamer, boer 10662   Jannes Braamer     vier 4  
3 6 Gerrit Kobes, schipper 850   Gerrit Kobes     vief 5  
3 7 Wijlen Gerris, timmerman   weduwe Gerris     twee 2  
3 8 Mannes Jansen, boer 206   Mannes Jansen     acht 8  
3 9 Jannes Jonker, boer 1730   Luckas Jonker     neegen 9  
3 10 Albert Holland, boer 1054   Albert Holland     vier 4  
3 11 Lambartus Pueyer, boer 22273   Janna Pueyer     Zes 6  
3 12 Baltus Braamer, boer 15440   de vrouw van Baltus Braamer     acht 8  
3 13 Freederik Jansen, boer 9139   Freederik Jansen     zeeven 7  
3 14 Gerrit Hinderik, boer 10637   de vrouw van Gerrit Hinderiks     acht 8  
3 15 Albert Boertien, schipper 11579   Albert Boertien     zeeven 7  
4 1 Jan Fik, boer 11905   Jentien Boesschen     zeeven 7  
4 2 Jasper Freriks, boer   Hendrika Freeriks     viere 4  
4 3 Hindrik Smelt, schipper 390   de vrouwe van Hindrik Smelt     zesse 6  
4 4 Jan Loo huijs, schipper 20738   Jan Loo Huijs     drie 3  
4 5 Gerrit Derks, schipper 15857   de vrouwe van Gerrit Derks     viere 4  
4 6 Jannes Vrielink, schipper 7768   Jannes Vrielink     drie 3  
4 7 Egbert Jansen, schipper 198   de vrouwe van Egbert Jansen     zeeven 7  
4 8 Roelof Hultjen, schipper 9320   Roelof Hultjen     viere 4  
4 9 Gerrit Hindriks, weever   Gerrit Hindriks     twee 2  
4 10 Jan Dekkers, schipper 384   Jan Dekkers     veijve 5  
4 11 Berent Hollant, boer 11581   Berent Hollant     drie 3  
4 12 Hindrik Timmerman, daghuer   de vrouw van Hindrik Timmerman     veijve 5  
4 13 Berent Smelt, boer 702   Berent Smelt     zesse 6  
5 1 Frerik Jonker, boer 11257   Frerik Jonker     drie 3  
5 2 Jannes Post, boer 21213   Jannes Post     drie 3  
5 3 Hendrikus Jansen, schipper 1586   Hendrikus Jansen     zesse 6  
5 4 Harm Vrielink, schipper 7785   Jan Vrielink     veijve 5  
5 5 Gerrit de Groot, schipper 1572   Gerrit de Groot     vijfe 5  
5 6 Jan Diek, daghuur   Jan Diek     drie 3  
5 7 Gerrit Smelt, schipper 416   vrouwe van Gerrit Smelt     zeven 7  
5 8 Berent Koers, boer 2984   Berent Koers     zesse 6  
5 9 Hendrikes Jansen, dagheur   Hendrikes Jansen     veijve 5  
5 10 Wed Mannes Berens, spinster 1261   wed Mannes Berens     een 1  
5 11 Derk Jansen, boer 19631   Derk Jansen     zesse 6  
5 12 Hindrik Jonker, boer 10133   Johanna Hoek     zeven 7  
5 13 Wolter Kolthof, dagheur 731   Wolter Kolthof     drie 3  
5 14 Gerrit Hospes, dagheur 9496   Hindrik Hospes     viere 4  
6 1 Hinderik Jansen, schipper   de vrouw van Hinderik Jansen     viefe 5  
6 2 Klaas Jansen, boer 9494   Klaas Jansen     viefe 5  
6 3 Jan Fikkert, boer 9423   Jan Fikkert     zeeven 7  
6 4 Jan Jansen, schipper 14344   de vrouw van Jan Jansen     drie 3  
6 5 Wed. Jan Jannes Jansen, daghuur 19684   weduwe Jan Jannes Jansen     viere 4  
6 6 Berend Gerris, schipper 423   Berend Gerris     drie 3  
6 7 Berent Schipper, boer 1620   Jenneken Berens     zesse 6  
6 8 Gerrit Gerlink, schipper 10698   vrouwe van Gerrit Gerlink     viefe 5  
6 9 Albert Jansen, schipper 386   Albert Jansen     viere 4  
6 10 Gerrit Hospers, kleermaker 9696   Hindrika Boeschen     zeeven 7  
6 11 Berent Koebes, boer 200   Berent Koebes     vier 4  
6 12 Harmen Mansen, schipper 9984   vrouwe van Harmen Mansen     zesse 6  
6 13 Hinderikes Jonkman, boer 10976   Hinderikes Jonkman     drie 3  
6 14 Luckas Jansen, schipper 1118   vrouwe van Luckas Jansen     zeeven 7  
6 15 Albert Harms, winkelier 10279   vrouwe van Albert Harms     zesse 6  
7 1 Berent Braamer, boer   Berent Braamer     drie 3  
7 2 Jan Otten, daghuur (dagloner) 7747   Jan Otten     vief 5  
7 3 Jan Mullink, schipper   Jan Mullink     vier 4  
7 4 Berent Hindrik, schipper 12140   vrouwe van Berent Hindrik     vier 4  
7 5 Jan Nijboer, boer 37902   Jan Nijboer     vier 4  
7 6 Hindriks Berens, schipper 8935   vrouwe van Hindriks Berens     zesse 6  
7 7 Jan Hindriks, timmerman   vrouwe van Jan Hindriks     vief 5  
7 8 Hinderik Broertien, boer 9415   Hinderik Broertien     vief 5  
7 9 Freederik Klumper, boer 13015   Freederik Klumper     vief 5  
7 10 Gerrit Engbers, boer   vrouwe van Gerrit Engbers     zesse 6  
7 11 Mannes Kusters, koopman 11236   weduwe van Hinderik Kusters     zeeven 7  
7 12 Jannes Derks, schoenmaker   Jannes Derks     zeeven 7  
7 13 Gerrit Braamer, boer 10161   vrouwe van Gerrit Braamer     zeeven 7  
7 14 Engbert Berens, boer 3420   Engbert Berens     zeeven 7  
7 15 Harmen Nollen, daghuur   Harmen Nollen     twee 2  
7 16 Jan Jonkman, boer 16487   vrouwe van Jan Jonkman     vier 4  
7 17 Hinderik Brink, boer 12050   Hinderik Brink     zesse 6  
8 1 Jan Hinderik Dikkers, koopman 15754   Hindriena Dikkers     acht 8  
8 2 Gerrit Schipper, boer 10580   Geertien Sandboer     vier 4  
8 3 Wed. Harmen de Wit, daghuur 9065   wed. Harmen de Wit     twee 2  
8 4 Jannes Abbink, klompmaaker 12667   Jannes Abbink     drie 3  
8 5 Freederikus Hinderiks, daghuur   Freederikus Hinderiks     vier 4  
8 6 Barnardus Stok, schoenmaker 11657   Jan Hinderik Stok     drie 3  
8 7 Mannes Braamer, boer 12770   Mannes Braamer     vief 5  
8 8 Berent Albers, boer 9310   Berent Albers     zesse 6  
8 9 Gerrit Jansen, daghuur   Gerrit Jansen     drie 3  
8 10 Wed. van Gerrit Waander, daghuur 9972   Jannes Kolthof     zesse 6  
8 11 Berent Smit, smid 194   Berent Smit     viefe 5  
8 12 Altjen Wolters, spinster   Altjen Wolters     een 1  
8 13 Jan Hendrik Otten, wever   Jan Hendrik Otten     viere 4  
8 14 Klaas Freeriks, weever 19710   Klaas Freeriks     twee 2  
9 1 Jenneken Tijhof, daghuurster 21582   Jenneken Tijhof     twee 2  
9 2 Weduwe Prinsen, boerin 11011   wed. Prinsen     twee 2  
9 3 Hindrik Bramer, huijs dekker 13906   Hindrik Bramer     drie 3  
9 4 Hindrik Leemans, linnen weever 10601   Hindrik Leemans     veijf 5  
9 5 Hermina Jansen, spinster   Hermina Jansen     een 1  
9 6 Jan Balters, weever 13781   Jan Balters     drie 3  
9 7 Jannes Hindriks, jaager 10051   Jannes Hindriks     zeeven 7  
9 8 Esse Jansen, daghuurder 9944   Es Jansen     zeeven 7  
9 9 Mannes Naatan, slagter   Mannes Natan     drie 3  
9 10 Jan Schurman, daghuurder 25958   Jan Schurman     drie 3  
9 11 Jan Teunis, coopman 10334   vrouw van Jan Teunis     agte 8  
9 12 Freerik Berkhof, boer 10542   vrouw van Freerik Berkhof     zesse 6  
9 13 Weduwe D Jonge, boerin   weduwe D Jonge     drie 3  
10 1 Jan Brouwer, coopman 10054   vrouwe van Jan Brouwer     drie 3  
10 2 Gerrit Freeriks, boer 11615   Gerrit Freeriks     drie 3  
10 3 Jan Claasen, boer 12409   Jan Claasen     neegen 9  
10 4 Gerrit Hindriks, boer 4062   Gerrit Hindriks     viere 4  
10 5 Grietjen Klumpers, boerin 13016   Grietjen Klumpers     drie 3  
10 6 Jan Boerman, boer   Jan Boerman     drie 3  
10 7 Gerrit Costers, boer 11232   Gerrit Costers     zesse 6  
10 8 Gerrit Jan Meijderink, boer 14365   Gerrit Jan Meijderink     zesse 6  
10 9 Weduwe Hendrikus de Groot, boerin 9523   wed. van Hendrikus de Groot     viere 4  
10 10 Gerrit Rohof, boer 25477   Gerrit Rohof     zeeven 7  
10 11 Jannes Rohof, boer 10842   vrouw van Jannes Rohof     neegen 9  
10 12 Berent Boerman, boer 12132   Berent Boerman     zesse 6  
11 1 Jan Voerhuys, boer 12445   vrouw van Jan Voerhuys     zeeven 7  
11 2 Harmen Winter, coopman 19779   Harmen Winter     veijve 5  
11 3 Jan Jansen, coopman   Jan Jansen     een 1  
11 4 Wed. Berent Fronten, boerin 19730   wed. Berent Fronten     zesse 6  
11 5 Hendrikus Bramer, coopman 10267   vrouwe van Hendrikus Bramer     veijve 5  
11 6 Harmens Jansen, boer 21460   Harmens Jansen     veijve 5  
11 7 Mannes Jansen, kleermaker   vrouw van Mannes Jansen     drie 3  
11 8 Weduwe Jasper ten Cate, boerin 10407   weduwe ten Cate     viere 4  
11 9 Klaas Kruijs, coopman 10082   Klaas Kruijs     tiene 10  
11 10 Weduwe Wolter Bramer, spinster   weduwe Wolter Bramer     twee 2  
11 11 Peter Willem Stevens, timmerman 13976   Peter Willem Stevens     viere 4  
11 12 Gerrit van t Rot, weever 1733   Gerrit van t Rot     zesse 6  
11 13 Albert Weijteman, boer 11918   Albert Weijteman     twee 2  
12 1 Jasper ten Caate, hantwerker 10412   vrouwe van Jasper ten Caate     viere 4  
12 2 Egbert D. Groot, timmerman 9526   Egbert D Groot     zesse 6  
12 3 Berent Gerris, kleermaker 1695   Berent Gerris     vieve 5  
12 4 De weduwe Steeyen, spinster   de weduwe Steeyen     drie 3  
12 5 Harmen Grobbe, daghuur 23386   Harmen Grobbe     vier 4  
12 6 Mannes Egbers, timmerman 9934   Mannes Egbers     drie 3  
12 7 Barnardus Steeyen, daghuur 10799   Barnardus Steeyen     zesse 6  
12 8 Jannes Reinders, daghuur 11368   Jannes Reinders     acht 8  
12 9 Jan Wilms, handwerker   Jan Wilms     drie 3  
12 10 Jannes Jansen, weever   Jannes Jansen     een 1  
12 11 Albert Jansen, timmerman 12615   vrouwe van Albert Jansen     vier 4  
12 12 Berent Smelt, daghuur 12259   Berent Smelt     drie 3  
12 13 De weduwe StigJan, boerin   de weduwe StigJan     twee 2  
12 14 Gerrit Jan Elshof, slagter   Gerrit Jan Elshof     drie 3  
12 15 Hinderik Spiker, scholtus 19790   Hinderik Spikker     vief 5  
12 16 Harmen Kolthof, daghuur   de vrouwe van Harmen Kolthof     zesse 6  
13 1 Koort Wilms, boer   Koort Wilms     drie 3  
13 2 Gerrit Jan Heitkamp, daghuur   Gerrit Jan Heitkamp     vier 4  
13 3 Jan Keiser, tapper 9299   vrouwe van Jan Keiser     vief 5  
13 4 Jan Leuvink, boer 14022   de vrouwe van Jan Cuevink     zesse 6  
13 5 Freederik Jansen, boer 10355   Freederik Jansen     zesse 6  
13 6 Jan Hinderik ten Oever, daghuur   Jan Hinderik ten Oever     drie 3  
13 7 Wilm Jannink, timmerman   Wilm Jannink     vief 5  
13 8 Jan Gerris, timmerman 10265   vrouwe van Jan Gerris     vier 4  
13 9 Jannes te Bruge, boer 11301   Jannes te Bruge     vier 4  
13 10 Jannes van t Rot, weever 10047   Jannes van t Rot     vier 4  
13 11 Otto Freederiks, kuiper 10497   Otto Freederiks     vief 5  
13 12 Hinderikus Bruins, daghuur 14740   Hinderikus Bruins     vier 4  
13 13 Gerrit Holand, boer 10445   Gerrit Holand     vier 4  
13 14 Harmijna Jansen, spinster   Harmijna Jansen     een 1  
13 15 De weduwe Jan Hulshof, boerin   Gerhardus Hulshof     zesse 6  
13 16 Gerhardus Vetker, tapper 3569   vrouwe van Gerhardus Vetker     zesse 6  
14 1 Leevi Marcus, slagter 26098   Leevi Marcus     vief 5  
14 2 Harmannus Scholten, daghuur 9872   Hamrannus Scholten     twee 2  
14 3 Hinderik Braamer, boer   Hinderik Braamer     vier 4  
14 4 Jan Kusters, koopman 10829   Jan Kusters     vief 5  
14 5 De weduwe van Hinderikus Pauwels, handwerkster   de weduwe van Hinderikus Pauwels     vier 4  
14 6 Garhardus ten Oever, timmerman 11294   Garhardus ten Oever     zesse 6  
14 7 Lambert Letteboer, daghuur 7846   Lambert Letteboer     vief 5  
14 8 Gerrit Hols, keetelap 12598   Gerrit Hols     drie 3  
14 9 Hinderik Bakker, bakker 12507   Hinderik Bakker     vier 4  
14 10 Gerrit Rooters, boer 66898   Gerrit Rooters     zesse 6  
14 11 Albert Jannink, kuiper   Albert Jannink     vier 4  
14 12 Borger Natan, koopman 37366 ? de vrouw van Borger Natan     acht 8  
14 13 Egbert Jonkman, boer 10436   Egbert Jonkman     vief 5  
14 14 Jannes Hekhuis, daghuur 3654   Jannes Hekhuis     vier 4  
14 15 Jan Hekhuis, boer   Jan Hekhuis     vief 5  
15 1 Gerrit Schipper, draajer 12070   Gerrit Schipper     zeeven 7  
15 2 Gerrit Heethuis, boer 11651   Gerrit Heethuis     drie 3  
15 3 Hind. Ten Caate, daghuurder   Bernades ten Cate     agte 8  
15 4 Weduwe van Albert Prinzen, boerin 11710   weduwe Albert Prinsen     achte 8  
15 5 Gerrit Prinsen, weever   Gerrit Prinsen     viere 4  
15 6 Berent Dries, tapper   Berent Dries     drie 3  
15 7 Jannes Tromp, weever 961   Jannes Tromp     zesse 6  
15 8 Berent Brouwer, timmerman   Berent Brouwer     vier 4  
15 9 Fredrik Drost, surizijn (chirurgjin??) 15873   Fredrik Drost     drie 3  
15 10 Gerrit Kenkhuis, weever 10488   Gerrit Kenkhuis     zesse 6  
15 11 Jan Jansen, weever   Jan Jansen     viere 4  
15 12 Albert Teunis, kleermaker 10345   Albert Teunis     zesse 6  
15 13 Manes Jansen, weever   Manes Jansen     zesse 6  
16 1 Weduwe Gerrit Freeriks, spinster 10501   wedeuwe Gerrit Freeriks     viere 4  
16 2 Lambert Dake, tapper   Lambert Dake     drie 3  
16 3 Jan Hendrik van Laar, predikaar 10122   Jan Hendrik van Laar     zeeven 7  
16 4 Jan Hinderik Hoevink, daghuurder   Jan Hinderik Hoevink     veijve 5  
16 5 Adam Jansen, kleermaker 10470   Adam Jansen     zeeven 7  
16 6 Jan Kleijse, timmerman 11410   Jan Kleijse     drie 3  
16 7 Bartes Mulder, metselaar 11392   Bartes Mulder     veijve 5  
16 8 Jan Capiteijn, boer 15006   Jan Capiteijn     twee 2  
16 9 Gerrit Jan Abbink, daghuurder 12579   Gerrit Jan Abbink     viere 4  
16 10 Manes Derks, boer 10620   Manes Derks     zeeven 7  
16 11 Willem Braamer, weever   Willem Braamer     drie 3  
16 12 Wiger Jansen, koopman 10625   GerritDina Jansen     veijve 5  
17 1 Weduwe Jan Jansen, coopvrouw   weduwe Jan Jansen     veijve 5  
17 2 Garhardus Harwijg, schoolmeester 406   Garhardus Harwijg     vier 4  
17 3 Jan Engbers, koopman   Jan Engbers     acht 8  
17 4 Hinderik Arens, koopman   Hindrika de Groote     vier 4  
17 5 Berent Wanders, handwerker 10247   Berent Waanders     vier 4  
17 6 Jannes Hospes, kllermaker 30558   wedeuwe Jannes Hospes     zeeven 7  
17 7 Hinderik Boesschen, oolieslaager 10950   Berent Engbers     vief 5  
17 8 Gerrit Loohuis, kllermaker 12951   Gerrit Loohuis     vier 4  
17 9 Jannes Fineman, daghuur 9886   Jannes Fineman     vier 4  
17 10 Lambert Velthuis, daghuur   Lambert Velthuis     vief 5  
17 11 Nijkolaas Harwijg, onderscholtus 9027   Nijkoolaas Harwijg     drie 3  
17 12 Jan Bom, slagter 19680   Jan Bom     vief 5  
17 13 Hinderik Braamer, daghuur 11420   Hinderik Braamer     drie 3  
17 14 Hinderik Otten, timmerman 11536   Hinderik Otten     vier 4  
18 1 Berent Wijgers, boer 14543   Berent Wijgers     vier 4  
18 2 Wolter Leenders, boer 11037 ? Wolter Leenders     vier 4  
18 3 Luuchas Freederiks, bakker 12847   Luuchas Freederiks     vier 4  
18 4 Gerrit Haarhuis, schoenmaker 38603   Gerrit Haarhuis     drie 3  
18 5 Jannes Schol, koopman   Jannes Schol     twee 2  
18 6 Garhardus Gerris, weever 12042   Gerrit Harms     zesse 6  
18 7 Freederikus de Groote, timmerman 9530   Freederikus de Groote     acht 8  
18 8 Gerrit Freedriks, koopman 11615   Gerrit Freedriks     drie 3  
18 9 Hinderik Barfde, daghuur 671   Hinderik Barfde     vier 4  
18 10 Jan Buiter, weever 11650   Jan Buiter     vief 5  
18 11 Gerrit Manties, weever   Gerrit Manties     twee 2  
18 12 Gerrit Braamer, boer   Gerrit Braamer     twee 2  
18 13 Jenneken Loohuis, bierbrouwer 12959   Janna Loohuis     zesse 6  
18 14 Albert Vrielink, klompmaakersbaas 13921   Albert Vrielink     vief 5  
19 1 Jan Prinsen, koopman 11014   Jan Prinsen     vief 5  
19 2 Egbert Raphuis, boer 12695   Egbert Raphuis     vief 5  
19 3 De weduwe Harmen Smelt, boerin 10913   weduwe Harmen Smelt     vier 4  
19 4 Weduwe Jan Schipper, boerijn 10571   weduwe Jan Schipper     vier 4  
19 5 Abraaham Moggelenkaate, koopman 26152   Abraaham Moggelenkaate     vier 4  
19 6 Harmannes Gerris, timmerman   Harmannes Gerris     zesse 6  
19 7 Jan Winkel, daghuur 11504   Jan Winkel     zeeven 7  
19 8 Garhardus Gerris, weever 26161   Garhardus Gerris     twee 2  
19 9 Jannes Berens, koopman 10235   Berent Jansen     vief 5  
19 10 Gerrit Derks, boer 21256   Gerrit Derks     vief 5  
19 11 Klaas Beerens, boer 11226   Klaas Berens     drie 3  
19 12 Jan Schoemaker, koopman 12047   vrouwe van Jan Schoemaker     zeeven 7  
19 13 Gerrit Schoemaeen, schoemaaker 36355   Gerrit Schoemaker     drie 3  
19 14 Hinderik Brouwer, boer 10402   Hinderik Brouwer     vier 4  
19 15 Hinderik Wessels, boer 12176   Hinderik Wessels     viere 4  
19 16 Albert Gerris, boer 11383   Albert Gerris     viere 4  
20 1 Hindrikus Brink, boer 1588   Hindrikus Brink     veijve 5  
20 2 Benjamijn ten Bruggencate, coopman 26173   Benjamin ten Bruggencate     drie 3  
20 3 Jannes D Bolte, weever 11284   Jannes D Bolte     veijve 5  
20 4 Albert ten Oever, daghuurder   Albert ten Oever     veijve 5  
20 5 Weduwe Lukas Lukzen, boerin 10325   weduwe Lukas Lukzen     vier 4  
20 6 Berent Wigers, daghuurder 11058   Berent Wigers     drie 3  
20 7 Bernadies Teijzen, kleermaaker 20115   Bernades Teijzen     viere 4  
20 8 Gerrit Janzen, smit 9844   Gerrit Janzen     zesse 6  
20 9 Manes Brouwer, boer 11317   Manes Brouwer     veijve 5  
20 10 Hindr. Tromp, dekker 10321   Hindr. Tromp     drie 3  
20 11 Hindrik Winkel, daghuurder 1516   vrouwe van Hindrik Winkel     veijve 5  
20 12 Hindrik Meijer, boer 2004   Hindrik Meijer     viere 4  
21 1 Otto Tijhof, kleermaaker   Otto Tijhof     drie 3  
21 2 Berent Hindriks, weever   Berent Hindriks     vijve 5  
21 3 Berent ten Bruggencate, bakker 7272   Berent ten Bruggencate     veijve 5  
21 4 Klaas Meijer, timmerman 7309   Klaas Meijer     twee 2  
21 5 Jan Waanders, weever 12246 ? Jan Waanders     zesse 6  
21 6 Gerrit Jan Schelfhorst, weever   Gerrit Jan Schelfhorst     twee 2  
21 7 Berent de Witte, weever 11548   Jannes de Witte     zesse 6  
21 8 Gerrit Neijkamp, boer 11897   Hindrik Neijkamp     zesse 6  
21 9 Jan Tijhof, kategezermester 9881   Jan Tijhof     veijve 5  
21 10 Engebert Kroeze, daghuurder 15066   Engebert Kroeze     drie 3  
21 11 Freerik Tromp, dekker 10332   Freerik Tromp     een 1  
21 12 Gerrit Heetkamp, daghuurder   Gerrit Heetkamp     drie 3  
21 13 Berent Meijer, boer 11912   Berent Bos     zeeven 7  
21 14 Berent Wanders, boer 12033   Berent Wanders     achte 8  
22 1 Jan Gerrits, boer 12156   vrouwe van Jan Gerrits     viere 4  
22 2 Jan Hopman, boer   Jan Hopman     drie 3  
22 3 Weduwe Gerrit Hindriks, boerin   weduwe Gerrit Hindriks     viere 4  
22 4 Weduwe Gerrit ter Brugge, boerin 21685   weduwe Gerrit ter Brugge     zesse 6  
22 5 Berent Lukas, schoenmaker 10979   Berent Lukas     drie 3  
22 6 Harmijna Alderink, boerin   Harmijna Alderink     vief 5  
22 7 Freederik Weiteman, boer   Freederik Weiteman     vief 5  
22 8 .Hindriks, boer   . Hinderiks     zesse 6  
22 9 Jan Bruins, boer   Jan Bruins     drie 3  
22 10 Hans van Uittert, daghuurder 21695   Hans van Uittert     drie 3  
22 11 Jannes Holland, daghuurder 7748   Jannes Holland     vier 4  
22 12 Koobes Bokhoeve, daghuurder 9993   Koobes Bokhoeve     drie 3  
22 13 Gerrit Jansen, weever 10508   Gerrit Jansen     drie 3  
23 1 Gerrit Harms, boer 12550   Gerrit Harms     twee 2  
23 2 Jan Jansen, boer 10035   Jan Jansen     twee 2  
23 3 Derk Harms, boer 9998   vrouwe van Derk Harms     neegen 9  
23 4 Klaas Waanders, timmerman 12646   Klaas Waanders     vief 5  
23 5 Jan Tijhof, koopman 9881   vrouwe van Jan Tijhof     vief 5  
23 6 Jannes Engbers, koopman 10176   vrouwe van Jannes Engbers     zeven 7  
23 7 Derk Nollen, boer   Derk Nollen     vier 4  
23 8 Jan ten Cate, timmerman   Jan ten Caate     drie 3  
23 9 Berent Schipper, boer 10558   Berent Schipper     vief 5  
23 10 Hinderik ten Caate, boer   vrouwe van Hinderik ten Caate     dries 3  
23 11 Hinderik Schuurman, boer 20708   Hinderik Schuurman     vier 4  
23 12 Mannes Jansen, boer   Mannes Jansen     zeeven 7  
23 13 Jannes Bokdam, boer 9573   Jannes Bokdam     zeeven 7  
23 14 Jan Winter, koopman 10634 ? Jan Winter     zesse 6  
23 15 Kinderen van Jan Jansen, boer 11679   Berendiena Jansen     vief 5  
24 1 Gerrit Albers, boer 15598   Gerrit Albers     vief 5  
24 2 Gerrit Albers, paardeknegt 11376   Gerrit Albers     vier 4  
24 3 Hinderik Albers, daghuur   Hinderik Albers     drie 3  
24 4 Jan Luickas Bom, weever 10715   Jan Luickas Bom     vier 4  
24 5 Mannes Gerris, boer 11440   Mannes Gerris     zesse 6  
24 6 Harmen Colthof, boer 9466   Harmen Colthof     vier 4  
24 7 Nijklaas Mulder, bakker 11409   Nijklaas Mulder     twee 2  
24 8 Jan Hindrik Kuster, boer 822   Jan Hinderik Kuster     vief 5  
24 9 Jan Vetker, boer 12067   Jan Vetker     zeeven 7  
24 10 Gerrit Luchas, boer   Gerrit Luichas     vier 4  
24 11 Jan Hinderink Rensenk, boer 13032   Jan Hinderik Rensenk     vief 5  
24 12 Jan Hinderik Nijkamp, boer 865   Jan Hinderik Nijkamp     vief 5  
24 13 Jannes Scharphof, boer 20797   Jannes Scharphof     twee 2  
24 14 Freederik Roelofs, daghuur 10859   Freederik Roelofs     zeeven 7  
25 1 Jannes Jaspers, boer 11461   Jannes Jaspers     zeeven 7  
25 2 Hinderik Jansen, boer 9353   Hinderik Jansen     zeeven 7  
25 3 Berent Tijhof, weever   Berent Tijhof     vier 4  
25 4 Klaas Jansen, weever 3574   Klaas Jansen     zeeven 7  
25 5 Albert Gerris, weever 1553   vrouwe van Albert Gerris     zesse 6  
25 6 Hinderik Gerris, boer 9370   Hinderik Gerris     vief 5  
25 7 Jannes Scharphof, daghuur 868   vrouwe van Jannes Scharphof     zesse 6  
25 8 Jan Boom, boer   Jan Boom     vier 4  
25 9 Albert Prinsen, daghuur 11998   Albert Prinsen     zesse 6  
25 10 Jan Kolthof, daghuur 12872   Jan Kolthof     vier 4  
25 11 Jan Klaasen, wever 11218   Jan Klaasen     vier 4  
25 12 Jan Schipper, kleermaker 9930   Jan Schipper     vier 4  
25 13 Jannes Schipper, timmerman   Jannes Schipper     zesse 6  
25 14 Gerrit Gerris, timmerman   Gerrit Gerris     twee 2  
25 15 Jan Eevertman keep, koopman   vrouwe van Jan Eeyertman     vier 4  
26 1 Jan Egbers plei, weeversbaas   Jan Egbers plei     zesse 6  
26 2 Jannes Berens Smelt, wever 773   vrouwe van Jannes Berens Smelt     vief 5  
26 3 Jan Kopdam, boer 754   Jan Kopdam     vief 5  
26 4 Weduwe van Jan Knol, daghuurster 9856   weduwe van Jan Knol     zes 6  
26 5 Kinderen van Jan Schoemers, weevers 12742   Egbert Schoemaaker     drie 3  
26 6 Jan Braamer, boer 882   vrouwe van Jan Braamer     acht 8  
26 7 Jan Hinderiks, kleermaaker 762   vrouwe van Jan Hinderiks     zeeven 7  
26 8 Jan Harms zoomer, weever 9266   Jan Harms     vier 4  
26 9 Jan Hinderiks plei, weever 11478   Jan Hinderiks     vief 5  
26 10 Berent Hinderiks, weever   Berent Hinderiks     vief 5  
26 11 Claas Berens, weever   Berent Claas     vier 4  
26 12 Berent Hinderik, boer 9046   Berent Hinderik     drie 3  
26 13 Gerrit Meijer, smit 9102   Gerrit Meijer     vief 5  
26 14 Gerrit Prinsen, weever 12003   Gerrit Prinsen     drie 3  
26 15 Altijn Egbers, spinster   Altijn Egbers     twee 2  
27 1 Hinderik Harms, daghuur   Hinderik Harms     vier 4  
27 2 Berent Harms, weever 10288   vrouwe van Berent Harms     drie 3  
27 3 Albert Bos, weever 10752 ? vrouwe van Albert Bos     vier 4  
27 4 Hinderik Wieggers, timmerman 11474   Hinderik Wieggers     vief 5  
27 5 Hinderik Steegeman, boer 3597   Hinderik Steegeman     vier 4  
27 6 Mannes Tijhof, timmerman 9880   Mannes Tijhof     drie 3  
27 7 Jannes Lanthuis, boer 7604   Jannes Lanthuis     zeeven 7  
27 8 Weduwe van Berent ten Cate, boerijn 9918   weduwe van Berent ten Cate     vief 5  
27 9 Jasper Harms, weever 8978   Jasper Harms     drie 3  
27 10 Berent Gerris, daghuurder 12739   Berent Gerris     vier 4  
27 11 Jan Roelofs, tapper 10918   Jan Roelofs     vief 5  
27 12 Weduwe van Luichas Gerris, spinster   weduwe van Luichas Gerris     twee 2  
27 13 Weduwe van Harmannes Biesster, spinster 12946   weduwe van Harmannes Biesster     twee 2  
28 1 Jan Albers, boer 11057   Jan Albers     twaalf 12 Bruinehaar
28 2 Jan Hinderiks, boer 66598   Jan Hinderiks     twaalf 12 Bruinehaar
28 3 Freederik Jan, boer 11620   Freederik Jan     elf 11 Bruinehaar
28 4 Albert Schuurman, daghuur 14347   Albert Schuurman     zeeven 7 Bruinehaar
28 5 Hinderik Hofman, daghuur   Hinderik Hofman     zeeven 7 Bruinehaar
28 6 Gerrit Schuurman, daghuur   Gerrit Schuurman     acht 8 Bruinehaar
28 7 Gerrit Engbers, boer 10928   Gerrit Engbers     tien 10 Bruinehaar
1803
Hieronder de nommers van Ider Bladzijde N     Het getal der Hoofden des Huijsgezin     Het getal der perzoonen
1     9     35
2     14     66
3     15     93
4     13     59
5     14     64
6     15     75
7     17     87
8     14     56
9     13     53
10     12     63
11     13     60
12     16     66
13     16     70
14     15     70
15     13     68
16     12     55
17     14     65
18     14     58
19     16     72
20     12     52
21     14     62
22     13     52
23     15     74
24     14     63
25     15     76
26     15     71
27     13     51
28     7     67
             
      383     1803