PrivacyHome

De familiegegevens op mijn website Vriezenveners.nl zijn aangepast aan de geldende regels t.a.v. publicatie van gegevens van levende personen. Deze wet staat mij niet toe om gegevens van levende personen te publiceren, mits daarvoor toestemming is verleend.

Aangezien het voor mij ondoenlijk is om iedereen toestemming te vragen, heb ik besloten om dit dan ook niet te doen. Deze tijd kan ik mijn inziens veel beter steken in het genealogisch onderzoek, zodat de bezoekers van mijn website nog meer te weten kunnen komen over de familiegeschiedenis in de voormalige gemeente Vriezenveen.

Eigenlijk vind ik het heel jammer, dat ik niet eens alleen de naam van een levende personen mag publiceren, temeer omdat ik denk dat de meeste personen er helemaal geen bezwaar tegen hebben dat alleen hun naam gepubliceerd wordt. De vele positieve reactie op mijn website bevestigen mijn beeld hierover en velen kunnen vaak niet wachten tot de verstrekte gegevens gepubliceerd worden.

Mocht u het leuk vinden dat uw naam wel gepubliceerd wordt, dan hoor ik het graag en zal ik bij een volgende update van mijn website uw naam ook publiceren. Ten alle tijde kunt u terugkomen op uw gegeven toestemming, waarna ik deze direct zal corrigeren.

Volgens mij doe ik velen (over de gehele wereld) veel plezier met de gepubliceerde familieoverzichten en met die gedachte volhard ik in mijn genealogisch onderzoek en publiceer ik alleen volgens de regels van de wet.

André Idzinga