Deel Print Voeg bladwijzer toe

Alle Media


Treffers 1 tm 50 van 730     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 3 4 5 ... 15» Volgende»

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
1900-10-27: Schapen ontvreemd van A.F. te Vriezenveen door Herman Meesters
1900-10-27: Schapen ontvreemd van A.F. te Vriezenveen door Herman Meesters
Door de rechtbank zijn op 23 Oct. de volgende vonnissen gewezen: G. A. A., 27 j., arbeider te Vriezenveen, ter zake dat hij 2 Sept. jl. aldaar J. Smit opzettelijk met een scheermes in den linker  
 
2
1900-11-03: Aanvraag wijziging familienaam Gerhardus Hendrik ter Brake te wijzigen in Gerhardus Hendrik Immink ter Brake
1900-11-03: Aanvraag wijziging familienaam Gerhardus Hendrik ter Brake te wijzigen in Gerhardus Hendrik Immink ter Brake
 
 
3
1900-11-14: Beurtschipper J. Bom bevaart voor het eerst het Almelosche kanaal
1900-11-14: Beurtschipper J. Bom bevaart voor het eerst het Almelosche kanaal
Heden morgen arriveerde hier voor de eerste maal de beurtschipper van hier op Vriezenveen, J. Bom, met zijn motorschip Hoop op Zegen. Naar men ons verzekert is Bom de eerste die  
 
4
1900-12-08: Vonnis openbare dronkenschap J.B. te Vriezenveen
1900-12-08: Vonnis openbare dronkenschap J.B. te Vriezenveen
Door de rechtbank zijn op 4 Dec. de volgende vonnissen gewezen: J. B., '24 j., landb. te Vriezenveen, terzake dat I hij 26 Oct. j.1. aldaar zich met geweld heeft verzet tegen de surveilleer  
 
5
1900-12-12: Diefstal schapen van A. Folbert te Vriezenveen
1900-12-12: Diefstal schapen van A. Folbert te Vriezenveen
 
 
6
1900-12-12: Slaan van Hendrik Jan van het Laar en diefstal van een zak met een half mud aardappelen ten huize van J. Hospers door J.H. K.
1900-12-12: Slaan van Hendrik Jan van het Laar en diefstal van een zak met een half mud aardappelen ten huize van J. Hospers door J.H. K.
H. J. van 't L., 61 stroodekker te Vriezenveen, ter zake dat hij 25 0ct. jl aldaar J. H. K. steeds moedwillig heeft vast gegrepen 
 
7
1920-10-xx: Naamsverandering Bosch in Bosch Oosterveen.
1920-10-xx: Naamsverandering Bosch in Bosch Oosterveen.
 
 
8
2e Christelijke school Oosteinde met meester Koning en gezin.
Dit is de de 2e Christelijke school op Vriezenveen, wijk 6-775, woonhuis 776. Links staat schoolhoofd Jan Koning en naast hem v.l.n.r. Jantina Alida, Lukas, Egbert Jan en Pieter.
2e Christelijke school Oosteinde met meester Koning en gezin. Dit is de de 2e Christelijke school op Vriezenveen, wijk 6-775, woonhuis 776. Links staat schoolhoofd Jan Koning en naast hem v.l.n.r. Jantina Alida, Lukas, Egbert Jan en Pieter.
 
 
9
Aalderink, Derk
Aalderink, Derk
 
 
10
Aalderink, Jenneken
Aalderink, Jenneken
 
 
11
Aalderink, Jenneken
Aalderink, Jenneken
 
 
12
Aalderink, Johannes Frederikus
Aalderink, Johannes Frederikus
 
 
13
Abbink, Johanna Aleida
Abbink, Johanna Aleida
 
 
14
Abbink, Johanna Hendrika
Abbink, Johanna Hendrika
 
 
15
Afscheid onderwijzeres M.A. Bosshardt van de 2e Chr. school in wijk 6-775 op 31 oktober 1941.
Mevr. Bosshardt zit in het midden en rechts naast haar zit het schoolhoofd (de bwaammaister) Jan Koning.
Vooraan zitten en linksachter staan waarschijnlijk bestuursleden en rechtsachter vertegenwoordigers van de ouders staan.
Wie weet meer?
Afscheid onderwijzeres M.A. Bosshardt van de 2e Chr. school in wijk 6-775 op 31 oktober 1941. Mevr. Bosshardt zit in het midden en rechts naast haar zit het schoolhoofd (de bwaammaister) Jan Koning. Vooraan zitten en linksachter staan waarschijnlijk bestuursleden en rechtsachter vertegenwoordigers van de ouders staan. Wie weet meer?
 
 
16
Albarda, Anne Peter Floris Arnold Jan
Albarda, Anne Peter Floris Arnold Jan
 
 
17
Albardastraat te Aadorp
Albardastraat te Aadorp
Albardastraat te Aadorp

1955-09-28: Aan het gedeelte van de weg langs de Oostzijde van hetOverijsselsch Kanaal vanaf de z.g. Oude Weg tot aan de grens met degemeente Almelo de naam te geven van 'Albardastraat' (in de gemeenteVriezenveen).

Albardastraat 38
Leggernrs: 5742, 12047, 17153
Perceelnrs: E3735, E3821, E4710, E4904, E5111, E5493, E5594, E5638,E6160, E6406, E6969, E7111, E7185, E7195
Huisnrs: Vriezenveen, De Aa, E-5, Albardastraat 38
1909: stichting huis door Jan Marten Kamphuis [46606]
1928: stichting kassen op perceel bij huis
1943: boomgaard en kwekerij genoemd op perceel bij huis; kassen nietmeer genoemd
1956: boomgaard en kwekerij niet meer genoemd
1962: overdracht huis aan Jan Gerrit Kamphuis [58775] 
 
18
Alberts, Cornelis
Alberts, Cornelis
 
 
19
Alberts, Grietje
Alberts, Grietje
 
 
20
Alberts, Grietje
Alberts, Grietje
 
 
21
Alberts, Hendrika Gezina
Alberts, Hendrika Gezina
 
 
22
Alberts, Zwerus
Alberts, Zwerus
 
 
23
Aldershoff, Willem Gerrit
Aldershoff, Willem Gerrit
 
 
24
Aman, Albertus Bernardus
Aman, Albertus Bernardus
 
 
25
Andringa, Gerhard
Andringa, Gerhard
 
 
26
Arendshorst, Frits
Arendshorst, Frits
 
 
27
Arendshorst, Hendrik Johan
Arendshorst, Hendrik Johan
 
 
28
Arendshorst, Hendrika
Arendshorst, Hendrika
 
 
29
Arendshorst, Herm Hendrik
Arendshorst, Herm Hendrik
 
 
30
Arink, Fenna
Arink, Fenna
 
 
31
Artel, Johannes
Artel, Johannes
 
 
32
Baar, Berend
Baar, Berend
 
 
33
Baar, Marinus Hendrik Johannes
Baar, Marinus Hendrik Johannes
 
 
34
Bakkersveenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
Bakkersveenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
Bakkersveenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk

1957-03-04: Aan de straat de volgende naam te geven: De nieuwe weglopende parallel met de Hoofdweg vanaf de Dalweg tot aan de SluiskadeZZ: Bakkersveenweg.

Bakkersveenweg 6
Leggernrs: 11805, 11806
Perceelnrs: B6885, H25
Huisnrs: Bakkersveenweg 6
1962: stichting noodwoning door familie J. Evers [76407]
1963: stichting huis
1967: noodwoning wordt niet meer vermeld

Bakkersveenweg 8
Leggernrs: 11805
Perceelnrs: B6886, H24
Huisnrs: Bakkersveenweg 8
1961: stichting huis door familie K. Molenkamp [75324]

Bakkersveenweg 10
Leggernrs: 10462, 10756
Perceelnrs: B6359, B6671, H23
Huisnrs: Bakkersveenweg 2 (1957 tot 1957), Bakkersveenweg 10
1958: stichting huis door familie H. Kikkert [25114]

Bakkersveenweg 12
Leggernrs: 10756, 11395
Perceelnrs: B6359, B6670, H22
Huisnrs: Bakkersveenweg 2a (tot 1962), Bakkersveenweg 12
1960: stichting huis door Marijn Talen [76226]
1967: huis wordt dubbelhuis; noordzijde is nr. 12a en zuidzijde is nr.12

Bakkersveenweg 14
Leggernrs: 8969, 10537, 12576
Perceelnrs: B6358, B6964, H21
Huisnrs: Hoofdweg 32a (tot 1957), Bakkersveenweg 2 (tot 1957),Bakkersveenweg 4 (tot 1962), Bakkersveenweg 14
1953: stichting huis door familie H. Hovius [75796]
1957: noodwoning op perceel bij huis
1962: noodwoning wordt niet meer vermeld
1965: verkoop huis aan familie W. Hees [52824]

Bakkersveenweg 19
Leggernrs: 5256, 9605, 10462, 10755
Perceelnrs: B5151, B5360, B6876, H39, H1045, H1114
Huisnrs: VW-170 (tot ?), Hoofdweg 32 (tot april 1957), Bakkersveenweg 1(tot 1962), Bakkersveenweg 19
1923: stichting huis door Jan Hendrik Webbink [16127]
1941: verkoop huis aan Hendrik Kikkert [21188]
1953: overdracht huis aan Tinus Kikkert [25119]

Bakkersveenweg 24
Leggernrs: 10025, 11185, 11358, 11403
Perceelnrs: B6485, H17
Huisnrs: Bakkersveenweg 4 (tot 1957), Bakkersveenweg 8 (tot 1962),Bakkersveenweg 24
1957: stichting huis door Jan Niks [72674]
1958: verkoop huis aan Jan Fokke [?]
1958: verkoop huis aan E. Neurink [75181]

Bakkersveenweg 26
Leggernrs: 10612, 8238, 12217, 13292
Perceelnrs: B6664, H16
Huisnrs: Sluiskade ZZ 13b (tot april 1957), Bakkersveenweg 6 (totnovember 1957), Bakkersveenweg 10 (tot 1962), Bakkersveenweg 26
1960: stichting huis door Hendrik Brunink [24277] Op het perceel van devorige eigenaar, Marten Vos, stond van 1952 t/m 1960 een noodwoning.
1966: verkoop (houten) huis aan Hendrik Brunink [51411] Op het perceelstond ook een hut. Deze wordt in 1967 niet meer vermeld.
1970: verkoop huis aan H. Brunink [77483]

Bakkersveenweg 28
Leggernrs: 10612, 10474, 12217
Perceelnrs: B6694, H15
Huisnrs: Bakkersveenweg 10a (tot 1962), Bakkersveenweg 28
1959: stichting huis door H. Brunink [?]
1963: overdracht huis aan H. Brunink [51411]

Bakkersveenweg 30
Leggernrs: 9001, 8266, 10612, 13780
Perceelnrs: B5614, B6663, B6693, H13, H827
Huisnrs: Sluiskade ZZ 13 (tot april 1957), Bakkersveenweg 8 (totnovember 1957), Bakkersveenweg 12 (tot 1962), Bakkersveenweg 30.Opmerkelijk is dat het huis in 1965 wijzigt van VW-33c in Bakkersveenweg30. Daarnaast wordt het huis ook vermeld als Bakkersveenweg 30a.
1935: stichting huis door Herman Johannes Entjes [?]
1941: verkoop huis aan Johannes Klinkhamer [51059]
1952: verkoop huis aan Marten Vos [27158]
1973: overdracht huis aan R. Vos [75867]

Bakkersveenweg 36
Leggernrs: 4000, 8818, 11864, 12744, 16646
Perceelnrs: B5544, B5581, B6662, H12
Huisnrs: Bakkersveenweg 14a (tot 1962), Bakkersveenweg 36
1932: stichting huis door Jan Niks [72673]
1959: huis wordt dubbelhuis
1960: dubbelhuis wordt (enkel)huis
1966: verkoop huis aan A. Niks [77096]

Bakkersveenweg 38
Leggernrs: 11388
Perceelnrs: B6661, H11
Huisnrs: BAkkersveenweg 16 (tot 1962), Bakkersveenweg 38
1960: stichting huis door T. Botter [75479]

Bakkersveenweg 41
Leggernrs: 10541, 13420, 16255
Perceelnrs: h33, h856
Huisnrs: Bakkersveenweg 41
1971: stichting huis (bedrijfswoning) door H. Snijder [77570]

Bakkersveenweg 44
Leggernrs: 10626, 11444, 12144, 13192, 17543
Perceelnrs: B5542, B6658, H9
Huisnrs: Bakkersveenweg 20 (tot 1962), Bakkersveenweg 44
1960: stichting huis door Hendrik Jan Kikkert [22117] Mogelijk is hethuis door de vorige eigenaar Wicher Ekkkel gebouwd vlak voor deoverkrijging van het perceel in 1960.
1963: overdracht huis aan Hendrika Jantina Kikkert [22150]
1969: verkoop huis aan D. Jurjens [77404]
1985: verkoop huis aan A. van Dijk [79457]

Bakkersveenweg 45
Leggernrs: 14846
Perceelnrs: H992, H1123
Huisnrs: Bakkersveenweg 45
1978: stichting huis door J. Alberts [78844] 
 
35
Barneveld, Herman van
Barneveld, Herman van
 
 
36
Barneveld, Jan Wulf van
Barneveld, Jan Wulf van
 
 
37
Batenburg, C.
Batenburg, C.
 
 
38
Bebingh, Kornelis
Bebingh, Kornelis
 
 
39
Beckering Vinckers, Jan Alexander
Beckering Vinckers, Jan Alexander
 
 
40
Belt, Johannes Bernardus Marie van den
Belt, Johannes Bernardus Marie van den
 
 
41
Berends, Berendina
Berends, Berendina
 
 
42
Berge, Josephus Franciscus ten
Berge, Josephus Franciscus ten
 
 
43
Berkhof, Dina
Berkhof, Dina
 
 
44
Berkhof, Hendrik
Berkhof, Hendrik
 
 
45
Berkhof, Jesina
Berkhof, Jesina
 
 
46
Berkhof, Julia Johanna
Berkhof, Julia Johanna
 
 
47
Berkhof, Wijgher
Berkhof, Wijgher
 
 
48
Berkhoff, Hendrikus
Berkhoff, Hendrikus
 
 
49
Bevolkingsregister gemeente Vriezenveen - buitenwijk: Wijk A Sibculo (nu: Westerhaar, Vriezenveensewijk, Sibculo, Kloosterhaar)
Bevolkingsregister gemeente Vriezenveen - buitenwijk: Wijk A Sibculo (nu: Westerhaar, Vriezenveensewijk, Sibculo, Kloosterhaar)
Bevolkingsregister gemeente Vriezenveen - buitenwijk: Wijk A Sibculo (nu: Westerhaar, Vriezenveensewijk, Sibculo, Kloosterhaar) 
 
50
Bevolkingsregister gemeente Vriezenveen - buitenwijk: Wijk B Bruinehaar (nu: Bruinehaar)
Bevolkingsregister gemeente Vriezenveen - buitenwijk: Wijk B Bruinehaar (nu: Bruinehaar)
Bevolkingsregister gemeente Vriezenveen - buitenwijk: Wijk B Bruinehaar (nu: Bruinehaar) 
['Meer linken'] 

    1 2 3 4 5 ... 15» Volgende»