Westerhaar

» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 1476» Volgende»


Westerhaar-Vriezenveensewijk

Westerhaar-Vriezenveensewijk

Straatnamen te Westerhaar-Vriezenveensewijk

Asterstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02: De straat lopende tussen de Dahliastraat en de P.M. Hackstraat: Asterstraat.

Bakkersveenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1957-03-04: De nieuwe weg lopende parallel met de Hoofdweg vanaf de Dalweg tot aan de Sluiskade ZZ te noemen: Bakkersveenweg.

Borggrevestraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1949-12-29: Hoofdweg woningstichting 'Sibculo & Omstreken': Borggrevestraat.

Bremstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02: De meest noordelijke straat, lopende van de P.M. Hackstraat naar de Rozenstraat: Bremstraat.

Dahliastraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02; De straat, die de verbinding vormt tussen Leidijk en Zonnedauwstraat: Dahliastraat.
Door de aanleg van de rijksweg is de Dahliastraat er waarschijnlijk nooit gekomen.

Dalweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: De Eerste Nieuwe Leidijk (oostzijde) vanaf de provinciale weg tot de Paterswal: Dalweg.
1975-06-26: Besluit met handhaving van de naam Dalweg voor het gedeelte van deze weg ten oosten van rijksweg 36, het ten westen van de rijksweg gelegen gedeelte van de Dalweg te noemen: Dalweg-West.

Dalweg West te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1975-06-26: Besluit met handhaving van de naam Dalweg voor het gedeelte van deze weg ten oosten van rijksweg 36, het ten westen van de rijksweg gelegen gedeelte van de Dalweg te noemen: Dalweg-West.

De Dinkel te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1979-08-30: De gemeenteraad besluit voor de straten in het plan Bakkersveen vast te stellen de namen: De Regge, De Dinkel en De Vecht.

De Elsgraven te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1979-08-30: Voor de straat in het plan Sluiskade vast te stellen de naam: De Elsgraven.

De Entergraven te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1979-08-30: Voor de straat in het plan Sluiskade vast te stellen de naam: De Entergraven.

Garstweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1973-12-11: De parallelweg langs rijksweg 36 van Dalweg tot Sibculoseweg: Garstweg.

Geraniumstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02: De straat lopende tussen de Zonnedauwstraat en de Boekweitstraat: Geraniumstraat.

Grintweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: Weg Zuidzijde Veenkanaal vanaf de provinciale weg tot Daarlerveen: Grintweg.

P.M. Hackstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02: De meest westelijke straat, parallel lopend aan de Hoofdweg in uitbreidingsplan 'Westerhaar': P.M. Hackstraat.

Heidestraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1972-01-19: De zijstraat van de Rozenstraat, gelegen ten westen van deze straat, tussen de Boekweitstraat en Bremstraat in het bestemmingsplan Westerhaar: Heidestraat.

De Hollandergraven te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1979-08-30: Voor de straat in het plan Sluiskade vast te stellen de naam: De Hollandergraven.

Hoofdweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: De provinciale verkeersweg, vanaf de 3e Leidijk tot de Driesprong te Westerhaar: Hoofdweg.

Haarweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1973-12-11: Het verharde weggetje ten westen, respectievelijk ten zuiden van de begraafplaats te Westerhaar: Haarweg.

Industrieweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: Weg noordzijde Veenkanaal, vanaf de Provinciale weg tot Daarlerveen: Industrieweg.

Kalkrooi te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1957-09-09: De weg lopende vanaf de Hoofdweg naar de Schapenweg te noemen: Kalkrooi.

Kervelplein te Westerhaar-Vriezenveensewijk

Leidijk te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: De 3e Nieuwe Leidijk, vanaf de provinciale weg tot de Paterswal: Leidijk.

Leidijk Oost te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1975-06-26: Besluit met handhaving van de naam Leidijk voor het gedeelte van deze weg ten westen van rijksweg 36, het ten oosten van de rijksweg gelegen gedeelte van de Leidijk te noemen: Leidijk-Oost.

Leliestraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02: De straat lopende tussen de Zonnedauwstraat en de Rozenstraat: Leliestraat.

Margrietstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1957-09-09: De weg tussen Marijkestraat en Nassaustraat, lopende vanaf de Oranjestraat naar de Borggrevestraat te noemen: Margrietstraat.

Marijkestraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1957-03-04: De straat bij de kleuterschool te Vriezenveensewijk te noemen: Marijkestraat.

De Markgraven te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1979-08-30: Voor de straat in het plan Sluiskade vast te stellen de naam: De Markgraven.

Meijerboersweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1960-09-20: Overwegende, dat door de aanleg van het tracÔe voor de nieuwe rijksweg 36 de Schapenweg en Kalkrooi te Westerhaar in tweeŔen worden gesneden; dat dit voor de huisnummering moeilijkheden geeft. Besluuit bovengenoemde wegen, voor zover
gelegen ten oosten van rijksweg 36, ÔeÔen naam te geven: Meijersboersweg.

Nassaustraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1957-03-04: De noordelijkste dwarsstraat in het uitbreidingsplan te Vriezenveensewijk te noemen: Nassaustraat.

De Nieuwegraven te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1979-08-30: Voor de straat in het plan Sluiskade vast te stellen de naam: De Nieuwegraven.

Nieuweweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: De Eerste Nieuwe Leidijk (westzijde) vanaf de provinciale weg tot Daarlerveen: Nieuwe Weg.

Oranjestraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1949-12-29: Weg woningstichting Westzijde: Oranjestraat.
Opm: 7 van de 12 huizen aan de Oranjestraat 1, 7, 13, 19, 25, 31, 33, 39, 43, 49, 55 en 59 zijn gebouwd in 1930 en de andere 5 huizen in 1931.

De Regge te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1979-08-30: De gemeenteraad besluit voor de straten in het plan Bakkersveen vast te stellen de namen: De Regge, De Dinkel en De Vecht.

Rozenstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02: De tweede lange straat, die het meest oostelijk in het plan Westerhaar loopt: Rozenstraat.

Schapenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: De zandweg van Ensing naar de school te Westerhaar: Schapenweg.

Schuineweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1957-08-30: Besluit aan de weg, lopende van de Tonnendijk in de gemeente Vriezenveen af naar de Hoofdweg in de Gemeente Den Ham en voor zover gelegen binnen de grens van de gemeente Den Ham te noemen: Schuineweg.
1957-08-12: De gemeente Vriezenveen stuurt aan de gemeente Den Ham de volgende brief. De commissie voor straatnaamgeving en huisnummering dezer gemeente besprak in haar laatst gehouden vergadering o.m. de naamgeving van de weg lopende vanaf de
Tonnendijk naar de Hoofdweg bij het monument te Vriezenveensewijk. Deze weg ligt in uwe gemeente. Langs deze weg staan in uw gemeente geen woningen, maar wel in deze gemeente, zodat naamgeving voor Vriezenveen van groot belang werd geacht.
Algemeen was men van oordeel, dat deze weg 'Schuineweg' moet worden genoemd, zoals deze naam in de volksmond al meer dan 50 jaren bestaat en dat deze naam officieel door straatnaamborden als zodanig moet worden aangeduid. Naar aanleiding van het
vorenstaande zijn wij zo vrij U beleefd te verzoeken wel te willen bevorden, dat hieraan zo mogelijk op korte termijn kan worden voldaan. Bij inwilliging van ons verzoek zijn wij gaarne bereid t.z.t. de twee naamborden 'Schuineweg' voor onze
rekening te bestellen en te plaatsen.

Sibculoseweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: De provinciale weg vanaf de driesprong naar Sibculo: Sibculoseweg.

Sluiskade NZ te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: Weg langs de noordzijde Veenkanaal, vanaf de provinciale weg tot de Paterswal: Sluiskade N.Z.

Sluiskade ZZ te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: Weg naar de fabriek van 'Trio', vanaf de provinciale weg tot de Paterswal: Sluiskade Z.Z.

Twistveenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
De woningen aan de weerszijden van de Twistveenweg in de gemeente Den Ham en Vriezenveen hebben deels dezelfde huisnummers. In de gemeente Den Ham zijn deze genummerd van 1 t/m 9 en in de gemeente Vriezenveen van 1 t/m 12. Dit heeft verschillende
malen tot vergissing geleid. Op 31 december 1955 stelt daarom de gemeente Vriezenveen aan de gemeente Den Ham voor, dat de gemeente Den Ham de huizen aan de noordzijde van de weg van onevennummers gaat voorzien en dat de gemeente Vriezenveen de
huizen aan de zuidzijde van evennummers gaat voorzien. De gemeente Den Ham bericht de gemeente Vriezenveen op 25 januari 1956 dat zij geen bezwaar hebben tegen de voorgestelde wijziging. Zij gaat nog dezelfde maan over tot het wijzigen van de
huisnummers 1/tm 9 in de onevennummers 1 t/m 17. De gemeente Vriezenveen wijzigt de nammers in de evennummers 2 t/m 20.

De Vecht te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1979-08-30: De gemeenteraad besluit voor de straten in het plan Bakkersveen vast te stellen de namen: De Regge, De Dinkel en De Vecht.

Veenstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk - onevennummers
1949-12-29: Weg woningstichting Oostzijde: Veenstraat.

Vinkenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: De achterweg, vanaf de provinciale weg naar Tekkelenburg: Vinkenweg.

Vroomshoopseweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1951-02-01: De provinciale weg vanaf de driespron te Westerhaar tot de Tonnendijk: Vroomshoopseweg.

Webbinkstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02: De straat om het zuidelijk plantsoen: Webbinkstraat.
1969-08-22: De aan te leggen straat in het bestemmingsplan 'Westerhaar' evenwijdig aan en ten oosten van de Rozenstraat met inbegrip van beide verbindingen met de Rozenstraat in plaats van Anjerstraat: Webbinkstraat, met onderschrift
'gemeenteveldwachter van 1919 - 1935'.
1976-05-13: De straat in het bestemmingsplan Westerhaar, liggend in het verlengde van de Webbinkstraat eveneens Webbinkstraat te noemen.

Wilgeroosstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1969-05-21: De nieuw aan te leggen straat ten zuiden van het terrein voor sport en spel aan de Rozenstraat: Wilgeroosstraat.

Wollegrasstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02: De enige straat, die vanaf de Hoofdweg toegang geeft tot uitbreidingsplan 'Westerhaar': Wollegrasstraat.

Zonnebloemstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02: De straat lopende tussen de Boekweitstraat en het voetpad, dat uitkomt op de Sibculoseweg: Zonnebloemstraat.

Zonnedauwstraat te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1961-11-02: De zuidelijke straat, ongeveer parallel lopende aan de Leidijk: Zonnedauwstraat.
1968-05-21: Het verlengde van de Zonnedauwstraat aan de oostzijde van de Rozenstraat, eveneens: Zonnedauwstraat.

Zwembadlaan te Westerhaar-Vriezenveensewijk
1971-06-28: De verbindingsweg tussen de Industrieweg en de Twistveenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk, langs het zwembad: Zwembadlaan.» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 1476» Volgende»