(Levens)Verhalen

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 7 8 9 10 11

Uw voorouders ook op Vriezenveners.nl?U heeft zich vast wel eens afgevraagd; wie waren mijn voorouders, waar komen ze vandaan en wat deden ze. Zo’n antwoord kunt u, als het om het Vriezenveense geslacht gaat, op de website www.vriezenveners.nl vinden. 

Genealogen zijn meestal op zoek naar hun eigen familienaam, maar dwalen ook wel eens af naar een andere naam of plaats. Bij mij is het Friese geslacht ingeruild voor het Friesenveense geslacht. U begrijpt mij gelijk als u leest, dat ik André Idzinga heet. Of Friesland als het land van herkomst van de Vriezenveners geldt, kan ook ik niet aantonen. Een ding is zeker, een halve Fries doet onderzoek naar het Vriezenveense geslacht. Bekende Vriezenveense onderzoekers zijn mij al voorgegaan. U kent ze vast wel, dr. Lambertus Jonker (1866-1940), Herman Jansen (1899-1965) en Johannes Lemans (1926-1999). Het onderzochte is hetzelfde, maar pen en papier zijn ingeruild voor computer en internet. 

De Wieke 
In 1811 wordt de bevolking door keizer Napoleon opgeroepen een vaste achternaam aan te nemen. Op 5 en 6 maart 1812 brengen de broers Lucas, Hendrik en Fredrik Jansen een bezoek aan de maire van Vriezenveen. Afzonderlijk van elkaar nemen zij de naam Dekker als familienaam aan. De tegenwoordige families Dekker in Vriezenveen zijn allen nazaten van Lucas of Fredrik. De stamboom van Hendrik stopt al snel als in 1816 zijn enige volwassen zoon Jan overlijdt. 

Herman Dekker, een achterkleinzoon van Fredrik, trouwt in 1884 met de 23-jarige Johanna Kobes. Met de inmiddels geboren dochters vertrek het gezin op 18 juni 1887 uit Vriezenveen. Ze betrekken het huis naast de Hervormde Kerk te Daarlerveen. Herman, ook wel Simonsherman genoemd, is aldaar eerst arbeider, daarna vervener en later een van de bekende grote verveners. 

In 1911 laat Herman een huis bouwen voor zijn oudste zoon in Wijk A, nr. 6a. Het tegenwoordige huis aan de Industrieweg 11 te Vriezenveensewijk werd betrokken door Jan Dekker en Jantje Kollen. Aldaar wordt in 1916 mijn grootvader Bernard en in 1946 mijn moeder Jannie geboren. 

Overgrootvader Jan (1888-1982) is evenals zijn vader een groot-vervener. Oude Vriezenveners zullen ’t vonder van Dekker nog wel gekend hebben. Deze lag in de Wieke in het verlengde van de woning van Hoff, welke bij de ruilverkaveling betrokken werd. Kwam hier ook niet Koningin Juliana op bezoek? 

Onderzoek te Vriezenveen 
In maart 1997 begon het eigenlijke onderzoek in de gemeente Vriezenveen. Allereerst werden de doop-, trouw en begraafboeken, van voor de burgerlijke stand (1811), geïndexeerd. Helaas kent het trouwboek vanaf 1681 twee aanzienlijke hiaten. Eerst die van 1701 tot 1753 en later die van 1795 tot 1811. Waarvan de eerste als een belangrijk gemis wordt ervaren. 

Eind 1999 werd gestart met het overnemen van de akten uit de burgerlijke stand. De eerste twee jaar de huwelijksakten tot 1930 en daarna de overlijdensakten tot 1950. Op dit moment wordt het geboorteboek tot 1902 bekeken. 

Tussendoor werd ook nog even de volkstelling 1748, de naamsaanneming 1812/1826 en het Hervormde doopboek van 1860 tot 1906 onder de loep genomen. Al deze gegevens zijn verwerkt in een bestand, nu ruim 50 duizend personen groot. Hiervan mogen zeker 26 duizend personen zich een Vriezenvener noemen. 

Website 
Een samenvatting van mijn onderzoek is vanaf 11 oktober 1999 op internet te vinden. Een jaar later werd de website www.vriezenveners.nl gelanceerd. In de database vindt u zo’n beetje elke (voormalige) inwoner uit de gemeente Vriezenveen. Natuurlijk rekening houdende met de privacy van nog levende personen. Hun gegevens worden alleen vermeld na verkregen toestemming. 

De eerder genoemde bronnen vindt u er als index of als transcriptie. Ook is er de index op het boek Ken uw dorp en heb het lief … Vriezenveen. Deze is overigens nog steeds te verkrijgen in ons museum. 

Op verschillende pagina’s worden bepaalde onderwerpen verder uitgewerkt. Zo zijn er de landverhuizers, de V.O.C.-ers en natuurlijk de Rusluie. Ook meester Sytstra, ds. Groenewoud en notaris Kruisinga komen aanbod. De Spaanse griep en andere bijzondere gebeurtenissen worden in het historisch overzicht toegelicht. 

Kortom een pagina de moeite waard om eens te bekijken. Surf er dus gerust eens rond. En wellicht wordt een oud familie gerucht nog eens gevestigd. 

André 
www.vriezenveners.nlBestandsnaamUw voorouders ook op Vriezenveners.nl?
Bestandgrootte
Verbonden metAndries Johannes Idzinga

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 7 8 9 10 11