Deel Print Voeg bladwijzer toe

Gebouwen Westerhaar


» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Volgende»

Twistveenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk


Twistveenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk

Twistveenweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk

De woningen aan de weerszijden van de Twistveenweg in de gemeente DenHam en Vriezenveen hebben deels dezelfde huisnummers. In de gemeente DenHam zijn deze genummerd van 1 t/m 9 en in de gemeente Vriezenveen van 1t/m 12. Dit heeft verschillende malen tot vergissing geleid. Op 31december 1955 stelt daarom de gemeente Vriezenveen aan de gemeente DenHam voor, dat de gemeente Den Ham de huizen aan de noordzijde van de wegvan onevennummers gaat voorzien en dat de gemeente Vriezenveen de huizenaan de zuidzijde van evennummers gaat voorzien. De gemeente Den Hambericht de gemeente Vriezenveen op 25 januari 1956 dat zij geen bezwaarhebben tegen de voorgestelde wijziging. Zij gaat nog dezelfde maan overtot het wijzigen van de huisnummers 1/tm 9 in de onevennummers 1 t/m 17.De gemeente Vriezenveen wijzigt de nammers in de evennummers 2 t/m 20.

Twistveenweg 2
Leggernrs: 2253, 3350, 2949, 4994, 5874, 6963, 7244, 8443, 10020, 11510,14395
Perceelnrs: A95, ..., A4221, A5690, A7411, A9080, N98, N422
Huisnrs: VW-193 (1956 t/m 1965), Twistveenweg 2
Opm: IN 1956 was de oostzijde Twistveenweg 1 en de westzijdeTwistveenweg 2. Waarschijnlijk sinds 1938 steeds een dubbelhuis geweest.
1e huis
1881: stichting huis door Herman Jansen [16158]; gebouwd circa 125 meterten zuiden van de Twistveenweg en dus een stuk achter het huidige huisaan de weg, ongeveer ter hoogte van Hoofdweg 103 (DoggerWoninginrichting).
1895: overdracht huis aan Lambert Kikkert [19350]
1904: verkoop huis aan Geert Meester [1418]
1911: verkoop huis aan Hendrik Jan Kikkert [22117]
1915: sloping huis
2e huis
1915: stichting huis; gebouwd dicht aan de straatzijde
1916: sloping huis (?)
3e huis
1916: stichting huis (?)
1918: verkoop huis aan Johan Jan Hospers [24283]
1919: verkoop huis aan Gerrit Hendrik Bruins [24921]
1923: sloping huis
4e huis
1923: stiching huis
1935: overdracht huis aan Derk Martinus Bruins [24920]
1938: sloping huis
5e huis
1938: stichting dubbelhuis (west-/oostzijde); gebouwd op praktischdezelfde locatie als vorig huis
1954: overdracht dubbelhuis aan E. Bakhuis [37221]
1956: dubbelhuis wordt enkelhuis
1962: verkoop huis aan G. Leussink [39193]
Bewoners:
1965: G. Leussink

Twistveenweg 2a
Leggernrs: 14396 14395
Perceelnrs: A95, ..., N98, N421
Huisnrs: Twistveenweg 2a (vanaf ?)
Opm: Zie beschrijving Twistveenweg 2. In 1956 was de oostzijdeTwistveenweg 1 en de westzijde Twistveenweg 2. Waarschijnlijk sinds 1938steeds een dubbelhuis geweest.
5e huis
1938: stichting dubbelhuis (westzijde) door Derk Martinus Bruins[24920]; gebouwd op praktisch dezelfde locatie als vorig huis
1954: overdracht dubbelhuis aan E. Bakhuis [37221]
1956: dubbelhuis wordt enkelhuis
1962: verkoop huis aan G. Leussink [39193]
1975: overdracht huis aan G. Brunsman [78414]
Bewoners: ?

Twistveenweg 4 - Caf‚ De Sport
Leggernrs: 5833, 8717, 12506, 14201, 14805, 17164
Perceelnrs: A95, ..., A5689, A8376, N97, N533
Huisnrs: VW-193a (tot 1965), Twistveenweg 4
Opm: In 1969 had het gebouw de huisnummer 4 en 6.
1e huis
1916: stichting huis door Lambert Mensenkoop [19040]; gebouwd circa 60meter ten zuiden van de Twistveenweg en dus een stuk achter het huis aande weg, ongeveer ter hoogte van Hoofdweg 116
1931: sloping huis
2e huis
1931: verkoop perceel en stichting huis door Stoffer Berend Snippe[42462]; gebouwd direct aan de weg (Twistveenweg)
1969: overdracht huis als huis en caf‚ aan B. Snippe [72871]; noordzijdeis caf‚ en zuidzijde huis
1974: verkoop huis en caf‚ aan A. Breijder [78275]
1977: verkoop huis en caf‚ aan L. Breijder [78804]
1984: verkoop huis en caf‚ aan R. van Dijk [80882]
Bewoners:
1965: S. Schreurs

Twistveenweg 4a
Leggernrs: 8717, 12510, 15126, 16218
Perceelnrs: A95, ..., A8376, N96, N523, N534
Huisnrs: Twistveenweg 4a (vanaf 1965)
1958: stichting noodwoning door S. Snippe [42462]; gebouwd achter, tenzuiden van, het huis aan de Twistveenweg 4
1969: overdracht huis aan T. Snippe [76927]
1978: verkoop noodwoning aan J. Legebeke [78805]
1984: verkoop noodwoning als huis aan J. Legebeke [80060]
Bewoners: ?
1965: T. Snippe

Twistveenweg 4b
Leggernrs: 8717, 12511
Perceelnrs: A95, ..., A8376, N95
Huisnrs: Twistveenweg 4b (vanaf ?)
1965: stichting noodwoning door S. Snippe [42462]; gebouwd achter, tenzuiden van, het huis aan de Twistveenweg 4a.
1969: overdracht huis aan J. Snippe [76928]
1969: sloping noodwoning
Bewoners: ?

Twistveenweg 8
Leggernrs: 4994, 8175, 8717, 11465, 14443, 17918
Perceelnrs: A94, ..., A7417, A7873, A9216, N91
Huisnrs: VW-194a (tot 1965), Twistveenweg 8
1916: stichting huis door Geert Meester [1418]
1926: inbreng huis in firma Wuite en Meester [2927]
1949: verkoop huis aan Stoffer Berend Snippe [42462]
1959: verkoop huis aan E. Snippe [46006]
1975: overdracht huis aan B. Snippe [76263]
1986: verkoop huis aan S. Snippe [81614]
Bewoners:
1965: S. Lubbelinkhof

Twistveenweg 8a
Leggernrs: 803, 5837, ..., 8200, 14379
Perceelnrs: A84, ..., A6173, A7222/A7223, A7453, ..., N84
Huisnrs: Twistveenweg 8a (vanaf 1975)
Opm: Mogelijk is het huis in 1913 gesloopt en iets ten oosten herbouwdgeweest.
1910: stichting huis door Gerformeerde Gemeente Vriezenveen [74959];gebouwd ongeveer 125 meter vanaf de weg (Twistveenweg).
1913: verkoop huis aan Jan Super [46213]
1919: sloping huis
rioolwaterzuivering
1969: aanleg rioolwaterzuivering door Waterschap De Regge [2902]
Bewoners/gebruikers:
1975: Rioolwaterzuivering

Twistveenweg 10 - Voetbalvereniging Voorwaarts
Leggernrs: 5837
Perceelnrs: A76, ..., A8034
Huisnrs: Twistveenweg 10 (vanaf 1965)
huis
1933: stichting huis door Jan Super [46213]
1946: sloping huis; het huis zou in de oorlopg zijn kapot geschoten; in1949 'ru‹ne' genoemd
verenigingsgebouwen
1955: stichting kleedkamer met sportveld door Gemeente Vriezenveen[1315]
1965: stichting clubgebouw op sportveld met kleedkamer
1969: sportveld met clubgebouw en kleedkamer wordt verenigingsgebouw metsportveld
1971: verenigingsgebouw met sportveld wordt clubgebouw enkaartverkoophokje met sportvelden
1975: clubgebuw en kaartverkoophokje met sportvelden wordt clubgebouwenmet sportvelden
1981: vestiging recht van opstal aan Voetbalvereniging Voorwaarts teWesterhaar [79387]
Bewoners/gebruikers:
1956: Clubgebouw v.v. Voorwaarts

Twistveenweg 10a
Leggernrs: 802, 15438
Perceelnrs: N414, N490, N507
Huisnrs: Twistveenweg 10a (vanaf 1976)
1976: sticting schaflokaal door Gemeente Vriezenveen [1315]
1981: vestiging recht van opstal aan Sociaal WerkvoorzieningschapCentraal Overijssel (Soweco) te Almelo [3049]
Bewoners:
1976: Werkplaats Soweco

Twistveenweg 12
Leggernrs: 7338, 8937, 12740
Perceelnrs: A70c, ..., A5818, A8457, N81
Huisnrs: VW-196 (tot 1965), Twistveenweg 12
1e huis
1890: stichting huis door Johan Herman Jansen [17810]
1892: verkoop huis aan Wolter Roskam [19161]
1898: verkoop huis aan Klaas Roskam [22708]
1898: sloping huis
2e huis
1926: stichting huis door Hendrik Timmer [24466]
1934: sloping huis
3e huis
1934: stichting huis
1934: verkoop huis aan Tinus Vos [26453]
1966: verkoop huis aan G. Poffers [75328]
Bewoners:
1965: G. Poffers

Twistveenweg (12a)
Leggernrs: 3738, 8093, 11997
Perceelnrs: A70, A4790, A7870, N78
Huisnrs: Twistveenweg (12a; nr verzonnen ter herkenning locatie)
Opm: Het huis stond tussen de huizen aan Twistveenweg 12 en Twistveenweg(12b) en ongeveer, iets ten westen van, in het verlengde van het huisaan de Industrieweg 3.
1910: stichting huis door Hendrik Jan Middendorp [2068]
1925: verkoop huis aan A. Germs [24042]
1962: overdracht huis aan T. Germs [55398]
Ca. 1970: sloping huis
Bewoners: ?

Twistveenweg (12b)
Leggernrs: 5763, 6117, 6160
Perceelnrs: A57, ..., A7218, A7285
Huisnrs: Twistveenweg (12b; nr verzonnen ter herkenning locatie)
1909: stichting huis door Titus Wolters [1911]; gebouwd ongeveer 70meter ten zuiden van de weg (Twistveenweg) en ongeveer midden tussenTwistveenweg 12 en Twistveenweg 14
1912: overdracht huis aan Harm Jan Wolters [1419]
1940: sloping huis
Bewoners: ?

Twistveenweg 14
Leggernrs: 7506, 10260, 13120, 14385, 17712
Perceelnrs: A45, A4757, A8008, N312, N317, N552
Huisnrs: VW-199 (tot 1965), Twistveenweg 14
1923: stichting huis door Gemeente Den Ham [2069]
1949: verkoop huis aan Jan Kassies [82060]
1969: overdracht huis aan J. Kassies [77352]
1975: overdracht huis aan A. Kassies [77353]
1986: verkoo huis aan A. Ooink [81407]
Bewoners:
1965: A. Kassies

Twistveenweg 16
Leggernrs: 2502, 4673, 4737, 9662, 15139
Perceelnrs: A36, A4640, N50, N550
Huisnrs: VW-200 (tot 1965), Twistveenweg 16
1e huis
1890: stichting huis door Jan Hendriks [18748]
1899: verkoop huis aan Roelofjen Oelen [18749]
1899: overdracht huis aan Frens Zwier [22462]
1941: overdracht huis aan Roelof van der Velde [46289]
1978: overdracht huis aan I. van der Velde [75576]
Bewoners:
1870-1880: Jan Hendriks [18748]; Sibculo, wijk Buiten
1880-1890: Jan Hendriks [18748]; Sibculo, nr. 3
1890-1897: Jan Hendriks [18748]; Sibculo, nr. 4; Sibculo, nr. 7
1897-1900: Roelofje Oelen [18749]; Sibculo, nr. 4; Sibculo, nr. 7
1900-1908: Roelofje Oelen [18749]; Sibculo, nr. 7; Sibculo, nr. 11
1908-1910: Frens Zwier [22462]; Sibculo, nr. 7; Sibculo, nr. 11
1910-na 1921: Frens Zwier [22462]; Sibculo, A-11
1965: R. van der Velde

Twistveenweg 18
Leggernrs: 3543, 7506, 10260, 10369, 14603
Perceelnrs: A21a, ..., A7216, A9374, N47, N320
Huisnrs: VW-201 (tot 1965), Twistveenweg 18
Opm: Het huis had in 1952 het huisnummer 10 (1e huis).
1e huis
1911: stichting huis door Teunis Visscher [1857]
1921: verkoo huis aan Gemeente Den Ham [2069]
1949: verkoo huis aan Jan Kassies [82060]
1952: verkoo huis aan B. Sluijer [27057]
Ca. 1952: sloping huis [zeker gesloopt voor 1969]
2e huis
1952: stichting huis; gebouwd iets ten westen van het vorige huis
1976: verkoop huis aan A. Sportel [78603]
Bewoners:
1965: B. Sluijer

Twistveenweg 20
Leggernrs: 8117, 11139
Perceelnrs: A17, ..., A8031, A9524, N46
Huisnrs: VW-202 (tot 1965), Twistveenweg 20
1926: stichting huis door Hendrikus Borkent [46051]
1981: verkoop huis aan G. Kuilder [745]
Bewoners:
1965: H. Borkent

Twistveenweg (20a)
Leggernrs: 3150, 5000
Perceelnrs: A13, A4219, A4637
Huisnrs: Twistveenweg (20a; nr verzonnen ter herkenning locatie)
1890: stichting huis door Bartelt Karsten [35235]
1902: overdracht huis aan Machiel Karsten [37883]
1905: sloping huis
Bewoners: ?

Twistveenweg 22
Leggernrs: 4774, 8209, 13244, 18292/18293
Perceelnrs: A11, ..., A6203, 7265, A8089, N44
Huisnrs: VW-203 (tot 1965), Twistveenweg 22
1911: stichting huis door Johannes Dekker [1077]
1927: verkoop huis aan Teunis van Veen [70150]
1969: verkoop huis aan B. Snippe [77452]
1988: overdracht en splitsing huis in twee halve huizen aan resp. H.Snippe [81962] en J. Snippe [81964]
Bewoners:
1965: T. van Veen

Twistveenweg (24a)
Leggernrs: 3514, 3577, 3543, 8920
Perceelnrs: A3, ..., A4558, A7452
Huisnrs: Twistveenweg (24a; nr verzonnen ter herkenning locatie)
1e huis
1887: stichting huis door Egbert Veneberg [19080]
1888: verkoop huis aan Teunis Visscher [1857]
1918: sloping huis
2e huis
1918: stichting huis; gebouwd iets meer naar de weg, ten noord-westenvan het vorige huis en recht achter het huis aan de Grintweg 18c.
1932: verkoop huis aan Hendrik Vos [24322]
1943: sloping huis
Bewoners: ?


Bestandsnaamtng_home8.gif
Bestandgrootte97 bytes
Dimensies16 x 15
Verbonden metSoweco Almelo; Waterschap De Regge Almelo; Hendrikus Borkent; Anthonius Maria Breijder; Derk Martinus Bruins; Gerrit Hendrik Bruins; Johannes Dekker; GEMEENTE DEN HAM; Allie Germs; Jan Hendriks; Johan Jan Hospers; Herman Jansen; Johan Herman Jansen; Barteld Karsten; Magchiel Karsten; Jan Kassies; Hendrik Jan Kikkert; Lambert Kikkert; Gerard Kuilder; Gerrit Jan Leussink; Geert Meester; Lambert Mensenkoop; Hendrik Jan Middendorp; Roelofje Oelen; Klaas Roskam; Wolter Roskam; Barth Sluijer; Berend Snippe; Stoffer Berend Snippe; Jan Super; Hendrik Timmer; Roelof van der Velde; Teunis van Veen; Egbert Veneberg; Teunis Visscher; Hendrik Vos; Tienus Vos; GEMEENTE VRIEZENVEEN; NH-gemeente Vriezenveen; Wuite en Meester Vroomshoop; Ver. Voorwaarts Westerhaar; Harm Jan Wolters; Titus Wolters; Frens Zwier; [Privacy]; [Privacy]; [Privacy]; [Privacy]; [Privacy]; [Privacy] ['Meer linken']

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Volgende»